Beginselverklaring

Democraten maken hun keuze vanuit beginselen van
vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Hierdoor gedreven werd SoLiDe opgericht als politieke denktank

SoLiDe streeft naar een evenwicht tussen het vrij denken en handelen van elk individu en de verantwoordelijkheid en de solidariteit van dat individu t.o.v. zijn leefomgeving en zijn medemens, ook de zwakkere.

De ideeën van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn op zich niet nieuw. Heel wat medeburgers ondersteunen die idealen en willen deze ook uitdragen.

SoLiDe is geen denktank met een huis-ideologie,zoals het socialisme, liberalisme, confessionalisme of nationalisme.

SoLiDe heeft universele ideeën.

SoLiDe staat voor een pluriforme samenleving waarin ieder individu de ruimte krijgt om op een eigen wijze zijn leven zin te geven met respect voor andere individuen en opvattingen.

SoLiDe wil een alternatief bieden aan elk individu dat deze drie grondbeginselen eerlijk en op recht wil ondersteunen.