Sociaal-Liberaal - Radicaal - Progressief

Welkom op de website van SoLiDe, de Sociaal-Liberale Democraten.

Een kleur: appelblauw-zeegroen, fris en helder!

SoLiDe is jong! Jong in de zin van nieuwe politieke ideeën, evenwel met aandacht voor de belangen en noden van elke bevolkingsgroep, het kind, de jong-volwassene, de middengroep-volwassene en de senior. SoLiDe is een politiek denkgroep die jou kan aanspreken

omdat je je hart laat spreken ... en omdat je je verstand gebruikt...
SoLiDe staat voor evenwicht en evenwaardigheid binnen de samenleving. SoLiDe's motto : "Een positieve maatschappij", waar er aandacht is voor verantwoordelijkheidszin, waar eigen belang niet op de eerste plaats komt, waar een voorkeursbehandeling niet van toepassing is, kortom een positieve kijk op de politiek, waar het de moeite waard is aan politiek te doen.

We willen er echter op wijzen dat sociaal-liberaal hélémaal niet gelijk is aan links-liberaal. Door het feit dat “links-liberaal” het begrip “links” bevat, geeft dit aan dat er een onevenwicht is.

Sociaal-liberaal is in onze betekenis evenwichtig.
Enerzijds met een liberaal gericht gedachtegoed, anderzijds met een sociale inslag in die zin dat ook een rechtgeaarde sociaal-liberaal moet ‘zorgen’ voor de mensen en de maatschappij waar hij medeverantwoordelijk voor is.

Progressief: Waar veelal de linksen zich progressief noemen, zijn ze dit helemaal niet en zijn ze eerder behoudsgezind om hun ingenestelde privilegies te behouden. Progressief zoals wij het bedoelen is gedurfd, vernieuwend en verfrissend, met zin voor rechtlijnigheid en consequent denken en handelen, waar er geen plaats is voor compromissen die bepaalde groepen op een onrechtmatige wijze zouden benadelen of bevoordelen.

Radicaal spreekt voor zich: Politiek fatsoen! Ons streven is een maatschappij waar àlle misbruiken en profitariaat moeten weggesneden worden.

SoLiDe is geenszins verwant met het getrekkebek van de links-liberale of de liberaal-linkse uitbreiding van sommige partijen, maar in SoLiDe is men van mening dat extreem-rechts ook niet de goede oplossing is en ook een bedreiging voor het evenwicht.

de SoLiDe - Sociaal-Liberale Democraten

SoLiDe