Geen ideologie maar idealen

SoLiDe werkt zonder klassieke 'huis-ideologie'. De partij heeft wel idealen. Democraten maken hun politieke keuzes vanuit beginselen van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De partij wil een pluriforme samenleving waarin ieder individu de ruimte krijgt om op eigen wijze zijn leven zin te geven en daar dus ook de ruimte voor krijgt. SoLiDe is solidair met degenen die, om welke reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. SoLiDe wil de vrijheid en rechtszekerheid van alle mensen waarborgen.

Vernieuwing van de democratie

Mensen moeten hun zaken zoveel mogelijk zelf en dichtbij huis kunnen regelen, vanuit hun eigen ervaring en creativiteit. SoLiDe wil de burger dan ook nauwer betrekken bij de politiek. Door vernieuwing van de democratie, waardoor de burger direct invloed kan uitoefenen op besluiten en benoemingen. En door een andere manier van politiek bedrijven. Open, gericht op de mensen en niet verknocht aan de macht.

Onafhankelijk in de politiek

SoLiDe is een pragmatisch ingestelde partij. Een partij die voor de problemen van vandaag moderne, praktische oplossingen zoekt, die vooral vooruitkijkt, die niet met handen en voeten gebonden is aan organisaties van werkgevers, werknemers of belangengroeperingen. SoLiDe staat onafhankelijk in de politiek. Duurzame ontwikkeling van het milieu, de economie en de samenleving is daarbij uitgangspunt.

Actief worden in de partij

Kiezers geven een partij invloed, de leden vormen de kwaliteit van de politieke invloed. Als lid kunt u binnen SoLiDe actief worden, afhankelijk van uw beschikbare tijd en interesses. Dat kan in werkgroepen die bezig zijn met het ontwikkelen van politieke standpunten. Voor het ontwikkelen en uitwerken van het politieke gedachtengoed van de partij zijn de actieve vrijwilligers onmisbaar. We wachten op uw reactie. Reageer zelf laat u niet vragen.

Sympathiseren met SoLiDe

Maar ook sympathiserende leden zijn voor SoLiDe van groot belang. Want de partij is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van de bijdrage van de leden. Zij leveren de financiŽle middelen voor de ondersteuning van de politieke vertegenwoordigingen, voor verkiezingscampagnes, enzovoort. Alle leden, actief dan wel sympathiserend, ontvangen telkens het partijblad de SoLiDe-krant.

Wat kost je dat?

Als lid betaalt u 12,50 Euro, wenst u SoLiDe extra te steunen, kan dat met een minimum bijdrage van 50 Euro (wettelijk toegelaten giften aan politieke partijen = 500 Euro)

Word lid...

Graag verwelkomen wij u als lid van SoLiDe. Hoe meer mensen zich ook buiten het stemhokje voor SoLiDe uitspreken hoe krachtiger onze ideeŽn in de politiek kunnen worden vertolkt. Uw lidmaatschaatschap verzekert u een open dialoog met de partij.

Vul onderstaand formulier in:

naam voornaam
adreswoonplaats
telefoonGSM
geboortedatume-mail
ik word en betaal
op rekeningnummer 800-2296801-16