Een staatsgreep de enige oplossing ??!!

Kiesdrempel van 5% ??!!

Alternatief Platform van Democraten "Tegen stemrecht voor Vreemdelingen"

Een staatsgreep de enige oplossing ??!!

"Jaarlijks eigenen de politieke partijen zich 48.499.019 euro toe uit de staatsruif, wat neerkomt op bijna 2.000.000.000BEF. De cijfers komen uit een studie van Karolien Weekers, Jo Noppe en Bart Maddens..."" lezen we in de Knack van 20 september 2005. "Van enige publieke controle is nauwelijks sprake, ..." lezen we verder. "De studie is verre van volledig..." Alleen de federale en regionale dotaties zijn in aanmerking genomen. De provinciale en gemeentelijke dotaties werden niet in acht genomen
En geen enkele van de politieke partijen die hier een zaak van maakt! Ook de oppositie niet!
Vanzelfsprekend...! De zetelende partijen verrijken zich op kap van de burgers die niet voor hen gekozen hebben...!
En dan spreken van 4 miljard BEF te kort op de begroting, waarvoor de burger zal moeten besparen!
Minister van Begroting en toekomstig SP.a-voorzitter Van de Lanotte Foei!
Premier verhofstadt (VLD)... Foei !
Mr Reynders (MR) que c'est vilain!
Mr. Elio Di Rupo (PS)...mr Van Cauwenbergh (PS) ... "que c'est vilain! "
Minister-president Leterme (CD&V) Foei!
Mr Simonet (MR) ... Foei!/"que c'est vilain! "
Maar evengoed Foei! voor Vlaams Belang, Groen! NV-A, CDh!

De enige oplossing is ... een staatsgreep, een staatsgreep van de burger tegen degenen die zichzelf bedienen en de macht in eigen rangen houden en het onmogelijk maken dat de burger zich er tegen verzet.
Zoals 175 jaar geleden de Belgen in opstand gekomen zijn tegen de de Nederlanders, zo moeten de burgers zich verzetten tegen het machtsmisbruik van de zetelende politieke partijen, inclusief tegen degenen die het hardst schreeuwen vanuit de oppositie ..!
De zetelende politiek partijen zullen dit afdoen als "aanwakkeren van de verzuring, maar in feite werken zij zelf de verzuring in de hand...!!
Geen geweldadige staatsgreep... maar een zachte revolutie van burgerlijke ongehoorzaamheid! Na 175 jaar een nieuwe revolutie...!
De gevestigde politieke partijen sluiten door het systeem van dotaties elk nieuw democratisch initiatief uit door alleen dotaties toe te kennen aan verkozen partijen! En met welk recht? Met welk recht sluiten zij nieuwe politieke ideeëen uit?
Is het niet logischer dat de burger zelf mag bepalen welke politieke partij zij/hij wil steunen. Hiervoor verwijzen wij naar Duitsland, waar de burgers een zo genaamde "Kirchensteuer" betalen aan de "Kirche" van hun eigen keuze, wel een verplichte vaste bijdrage, maar naar vrije keuze.
Stuur ons uw reactie op dit standpunt: Uw reactie op dit onderwerp

omhoog

Kiesdrempel van 5% ??!!

Een kiesdrempel van 5%. Dit moet de politieke versnippering tegengaan, vindt Verhofstadt. Uiteraard zijn we daar niet blij met zulke ondemocratische maatregelen. Maar of de kiesdrempel de traditionele partijen baat zal brengen en het ongenoegen zal tegengaan is zeer de vraag? Waarom stemt de kiezer niet op de traditionele partijen? Waarom een "proteststem"? De kiezers zullen hun proteststem kanaliseren naar extreme partijen. SoLiDe doet een oproep voor een POSITIEVE PROTESTSTEM ! We zijn er voor een deel in geslaagd. Zovele kiezers die kozen voor een evenwichtig beleid . En met of zonder kiesdrempel, zullen wij doorgaan, zullen we deelnemen aan de volgende verkiezingen en de volgende en.... om aan de burger opnieuw een POSITIEVE SoLiDe PROTESTSTEM te vragen! Uw vertrouwen wordt onze 5%

Stuur ons uw reactie op dit standpunt: Uw reactie op dit onderwerp

omhoog

Aan de kamerleden!!
Alternatief Platform van Democraten "Tegen stemrecht voor Vreemdelingen"

Als uw antwoord telkenmaal Ja is ...
Stuur ons een reactie met uw ondersteuning en treedt naar buiten als

Maak gebruik van uw mandaat u door de kiezers gegeven. Doe hetgeen u moet doen als democratisch vertegenwoordiger van uw kiezers!
Wij zullen de bevolking oproepen tot de actie over te gaan om op een positieve manier onze democratische rechten te doen gelden.

Stuur ons uw reactie op dit standpunt: Uw reactie op dit onderwerp

omhoog